Sexualita v kontextu sociálních služeb

15,100.00 

Anotace :

Vzdělávací program je koncipován jako úvod do problematiky,  je interaktivní a propojuje teorii s  praxí lektorky. Účastníci budou seznámeni  s vhodnými přístupy a řešením situací při práci se sexualitou uživatelů sociálních služeb. Důraz je kladen na pochopení projevů sexuality uživatelů. Účastníci se naučí, jak  důstojným způsobem naplňovat sexualní potřeby uživatelů sociálních služeb.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cztel. 604 523 599