Pohyb = Život aneb jak zlepšit zdraví pomocí pohybu

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

S narůstajícím počtem klientů se sníženou pohyblivostí a soběstačností přicházejí zvýšené nároky na
pečující pracovníky v oblasti manipulace a polohování klientů. Správné polohování významně
ovlivňuje bolest, kterou imobilní klient pociťuje téměř permanentně. Vzdělávací program je
koncipován jako praktický nácvik dovedností spojených s manipulací a polohováním klientů, který je
doplněn o nezbytný teoretický základ. Cílem kurzu je pomoci pečujícím osobám, aby lépe porozuměly
problematice a uměly účinně předcházet komplikacím vznikajícím v důsledku imobilizace. V kurzu je
kladen důraz na mobilizaci klienta a správné polohování. Díky praktickým ukázkám se účastníci
seznámí s pravidly pro ochranu pohybového aparátu jak svého, tak i klienta.

Kontakt