Kurz první pomoci

11,600.00 

  • Forma výuky: jednodenní kurz
  • Časová náročnost: 6 hodin
  • Max. počet účastníků: 15
  • Cena za 15 účastníků: 11 600 Kč

Základní informace:

Základní nutná orientace v život ohrožujících a vybraných vážných stavech, akutních projevech onemocnění a poskytování první pomoci v praxi.

Důraz je kladen na schopnost rozlišit rizikové situace, reakce a improvizace v terénu a ochrany vlastního zdraví.

Teoretické postupy první pomoci a díky praktickému nácviku si ověří jejich zvládnutí v praxi.

Naučíte se pohotově a správně reagovat na situace, kdy je klient v ohrožení zdraví či života.

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599