III. Individuální přístup ke klientům s demencí

13,600.00 

Forma výuky: jednodenní kurz

Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin

Max. počet účastníků: 15

Cena za 15 účastníků: 13 600 Kč

Základní informace:

Individuální přístup ke klientům s demencí vychází ze skutečností, že se pracovníci v sociálních službách v čím dál větší míře setkávají se seniory s demencí a s pečujícími rodinami. Nemoc začíná pozvolna, dochází v první řadě ke ztrátě paměti, dále se objevují problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nemocný nedokončuje myšlenky, je zmatenější a mění se celá jeho osobnost. Demence, nejčastější je Alzheimerova nemoc, vede postupně nemocného k závislosti na péči druhé osoby. V péči o osoby, které trpí demencí je třeba nejen empatie, ale i povědomí o nemoci, stádiích a specifickém přístupu v péči o nemocné s demencí a v neposlední řadě je kladen velký důraz na podporu pečujících.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599