Etika výkonu činností pracovníka v sociálních službách

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Absolvent si osvojí základy etiky, morálky a hodnot práce v sociálních službách. Použití základních etických hodnot v praxi usnadní spolupráci klienta a pracovníka. Absolvent se dozví, co jsou základní pojmy etiky, morálka, kodex. Přednáška se rovněž zaměřuje na rozvoj a udržení dovedností a kompetencí vztahujícím se k výkonu práce. Součástí přednášky bude diskuze ohledně etických otázek.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599