Základy krizové intervence

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Tento kurz si klade za cíl seznámit účastníky se základními informacemi o psychické krizi a principy krizové intervence. Je klíčové si uvědomit, že krizová intervence vyžaduje nejen znalost mnoha teoretických informací a metodických postupů, ale především praktických nácviků. Rozsah tohoto kurzu umožňuje stručné seznámení s nejdůležitějšími znalostmi a metodickými postupy specifickými pro krizovou intervenci. Důraz je kladen na jejich praktické nácviky, které budou probíhat formou modelových situací pod vedením zkušeného psychologa.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599