Paliativní péče nejenom v sociálních službách

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Téma Paliativní péče v sociálních službách vychází z faktu, že se při práci v pomáhajících profesích setkáváme s různými klienty a rodinnými příslušníky v odlišných životních situacích. K porozumění klientům a pochopení jejich vidění světa používáme empatii, která nám slouží k vcítění se do situace klienta, o kterého pečujeme. To jak na umírání a smrt reagujeme je založeno na našem osobnostním nastavení, osobních zkušenostech, postojích, přesvědčení, osobních vztazích a společenských vazbách. Paliativní péče se snaží se o dosažení co nejlepší kvality života klienta.  Cílem paliativní péče je zachování přirozené sociální vazby. Umožňuje poslední období života klienta prožít v důstojném a vlídném prostředí, ve společnosti svých blízkých, umírání nemusí být provázeno strachem. Paliativní péče se soustředí na prevenci a zmírnění bolesti, na péči o pokožku, péči o spánek, péči o dýchání a zachování důstojnosti klienta.  Obecná paliativní péče  by měla být součástí každého zařízení, které přichází do styku s vážně nemocnými a umírajícími lidmi. Specializovaná paliativní péče by měla být hlavní pracovní náplní na odděleních paliativní péče v nemocnicích. Tento kurz navazuje na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599