Základy komunikace

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Komunikace je důležitou součástí poskytování kvalitních sociálních služeb. Je velmi důležitá pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pro zdravotní sestry. Pracovníci by měli být schopni komunikovat se všemi klienty sociálních služeb, jejich rodinami ale také v týmu, se svými kolegy. Proto se tento kurz zaměřuje na komunikaci jako součást kvalitně poskytovaných sociálních služeb. Absolvent kurzu se seznámí s významem komunikace pro jeho práci s klienty v sociálních službách, s jejich rodinami, práci v týmu. Získané poznatky pomohou absolventovi kurzu orientovat se v základech komunikace, komunikace s klienty se specifickými potřebami. Absolvent si bude moci uvedená témata zasadit do své vlastní práce s klienty a prakticky využít získané dovednosti.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599