Agresivita při práci s klientem

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Tento kurz vychází ze skutečností, že se pracovníci v sociálních službách setkávají čím dál častěji s klienty, kteří jsou agresivní. Je důležité si uvědomit, že i sám pracovník je vystaven svým vlastním projevům agrese. Agrese je široce známý pojem, se kterým se setkal každý z nás. Společnost se snaží s touto lidskou složkou v různých směrech vyrovnávat a regulovat ji. Kurz vymezuje pojem agrese, agresivita, jak se může projevovat a je důležité si ujasnit, proč se lidé chovají agresivně. Na kurzu se účastníci dozvědí, jak takovým projevům předcházet, jak vyhodnotit akutní projev agrese a jak na něj vhodně, podle konkrétní situace, reagovat. Agresivní chování je důležitým tématem v péči o seniory žijící v institucionální péči. Účastníci si osvojí některé metody, které pomáhají snížit agresi při konfliktu. Také získat větší jistotu pro práci s agresí a snížit svoji hladinu stresu.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599