Základy první pomoci

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz

Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin

Max. počet účastníků: 15

Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Kurz nabízí základní nutnou orientaci v život ohrožujících a vybraných vážných stavech, akutních projevech onemocnění a poskytování první pomoci v praxi. Důraz je kladen na schopnost rozlišit rizikové situace, reakce a improvizace v terénu a ochrany vlastního zdraví. Teoretické postupy první pomoci a díky praktickému nácviku si ověří jejich zvládnutí v praxi. Naučíte se pohotově a správně reagovat na situace, kdy je klient v ohrožení zdraví či života.

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599