Syndrom vyhoření

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Pracovníci v krizových službách jsou vystavení opakovanému kontaktu s traumatizovanými klienty, čelí riziku sekundární posttraumatické poruchy a syndromu vyhoření. Jedná se o frekventované zdravotní riziko, které je většinou rozpoznáno až v pozdní fázi a způsobuje stigmatizaci, významný nárůst nemocnosti a absenci v práci, horizontální profesní migraci nebo opouštění zaměstnání do administrativních pozic. Kurz Syndrom vyhoření má za cíl edukací zvýšit povědomí vedoucích pracovníků i klinických pracovníků samotných o incidenci, prevalenci a časných symptomech syndromu vyhoření a sekundární posttraumatické poruše. Nastiňuje možnosti intervence na organizační, teamové a individuální rovině, zdůraznit význam preventivních a časných (strategických) intervenčních strategií, srovnání s limity kurativních/paliativních intervenčních strategií.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599