Individuální plánování aneb jak na písemné vedení záznamů v praxi

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Kurz Individuální plánování aneb jak na písemné vedení záznamů v praxi je určen pro sociální pracovníky, metodiky a pracovníky v sociálních službách, kteří si chtějí prohloubit znalosti o individuálním plánování. Kurz je veden jednoduchou, srozumitelnou a především praktickou formou. Teoretická rovina kurzu vycházející z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., modelů a metod individuálního plánování, je vždy doprovázena množstvím konkrétních příkladů z praxe. Účastníci se dozvědí, co z požadavků zákona vyplývá pro jejich praxi, jak správně a smysluplně naplnit parametry individuálního plánování v jejich zařízení. Na praktických příkladech si vyzkouší, jak správně stanovit osobní cíle klientů, jak hodnotit a jak zaznamenat individuální plány do dokumentace.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599