Aktivizace klientů sociálních služeb

13,600.00 

Kurz „Aktivizace klientů“ seznámí účastníky, jak lze aktivně naplnit čas seniorů v pobytových či denních sociálních službách. Náplní kurzu je úvod do potřebnosti aktivizačních programů, představení druhů, možnosti a cílů aktivizačních programů. K aktivizacím je také třeba přiblížit problematiku stáří, osamělosti u seniorů a její důvody. Dalším tématem je náplň práce aktivizačního pracovníka, která vyžaduje specifické předpoklady, nároky a dovednosti. Kurz přináší kromě nezbytných základních aktivizačních technik a programů také praktické podněty, tipy a ukázky z praxe. V rámci praktických nácviků, které pomohou rozvinout účastníkům kurzu vlastní kreativitu, si každý vyzkouší modelovou skupinovou aktivizaci.

Aktivizace klientů sociálních služeb

Číslo akreditace: A2019/1348-SP/PC/PP/V

Cena za 15 účastníků: 13 600 Kč

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599