Aktivizace klientů sociálních služeb

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Náplní kurzu je seznámení s potřebností aktivizačních programů, představení různých druhů, možností a cílů aktivizace. Kurz přináší kromě nezbytných základních aktivizačních technik a programů také praktické podněty, tipy a ukázky z praxe. V rámci praktických nácviků, které pomohou rozvinout účastníkům kurzu vlastní kreativitu a dovednosti, si každý vyzkouší modelovou skupinovou aktivizaci.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599