Základy zvládání stresu v práci pomáhajícího profesionála

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Klient od pracovníka v sociálních službách očekává, že mu bude nejenom pomáhat, ale projeví o něj také svůj osobní zájem. Klient nechce být pro pečujícího pouze objektem pomoci, ale očekává od něj blízkost a soucit. Každý pečující by si měl být vědom svých hranic a možností. Pracovník v sociálních službách by měl být schopen určité sebereflexe. Obsahem přednášky je uvedení do problematiky stresu a zátěže, tedy seznámení se se základní charakteristikou stresu, zátěže a s typickými znaky stresových situací. Kurz dále účastníkům představuje typické reakce na stres a základní způsoby zvládání zátěže. Zaměřuje se i na faktory komplikující a faktory usnadňující zvládání zátěže a rovněž poskytuje informace o vlivu stresu na zdraví. Součástí výkladu je také představení obecných strategií zvládání zátěže, které jsou buď zaměřené na problém nebo na emoce. V neposlední řadě by tento kurz měl napomoci umění ovládat stres a porozumět užívání základních postupů a technik pro zmírnění prožívání stresu.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599