IV. Základy zvládání stresu v práci pomáhajícího profesionála

13,600.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Obsahem přednášky je seznámení se základní charakteristikou stresu a s typickými znaky stresových situací. Kurz dále účastníkům představuje klasické reakce na stres a základní způsoby zvládání zátěže. Zaměřuje se i na faktory které komplikují, ale i usnadňují zvládání zátěže a rovněž poskytuje informace o vlivu stresu na zdraví. Kurz by měl napomoci umění ovládat stres a porozumět základním postupům a technikám pro zmírnění prožitku stresu.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599