Relaxační techniky pro pomáhající profese

15,100.00 

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní a nejpoužívanější relaxační techniky.

Účastníci budou seznámeni s teoretickým rámcem relaxačních technik, jejich cílem, dělením a využitím. Budou představeny nejčastěji užívané relaxační techniky a situace, kdy je užívat. Všechny techniky budou předvedeny v praxi tak, aby si je účastníci kurzy mohli sami vyzkoušet.

 

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599