Základy první pomoci

13,600.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

​Kurz nabízí základní nutnou orientaci v život ohrožujících a vybraných vážných stavech, akutních
projevech onemocnění a poskytování první pomoci v praxi. Důraz je kladen na schopnost rozlišit
rizikové situace, reakce a improvizace v terénu a ochrany vlastního zdraví. Teoretické postupy první
pomoci a díky praktickému nácviku si ověří jejich zvládnutí v praxi. Naučíte se pohotově a správně
reagovat na situace, kdy je klient v ohrožení zdraví či života.

Kontakt