Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity organizace

15,100.00 

Forma výuky: jednodenní kurz
Časová náročnost: 8 vyučovacích hodin
Max. počet účastníků: 15
Cena/skupina do 15 lidí

Základní informace:

Interní komunikace je důležitým nástrojem ke zvyšování efektivity činnosti pracovních kolektivů, slouží rovněž k formování a upevňování firemní kultury, významně se může podílet na pocitu spokojenosti zaměstnanců, pomáhá překonávat obtížná období a zvládat náročné úkoly. To vše za předpokladu, že je správně nastavená a používaná. PhDr. Aleš Hradečný, který má s touto oblastí komunikace bohaté praktické zkušenosti, vám ukáže, jak přínosná může interní komunikace být, ale i jaké jsou důsledky její nefunkčnosti. Seznámíte se s nástroji a procesy, které interní komunikace využívá a naučíte se vybrat si takové, které můžete uplatnit ve vašich podmínkách. Součástí kurzu jsou praktické příklady a dostatek prostoru je věnován diskuzi.

Rozhodnutí o akreditaci

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz, tel. 604 523 599