I. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

4,500.00 

  • Forma výuky: jednodenní kurz
  • Časová náročnost: 2 hodiny
  • Cena/skupina po 15 lidech

Základní informace:

Podle zákona 262/2006 Sb. mají všichni zaměstnavatelé za povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Školení BOZP se vztahuje k rizikům s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti.

Školení bezpečnosti práce je nutné zajistit při nástupu zaměstnance do práce, dále pak při změně druhu práce, změně pracovního zařazení, změně pracovních, technologických a výrobních postupů a pokud zaměstnanec přeruší pracovní činnost na dobu delší, než jak je vymezeno zaměstnavatelem v rámci interních předpisů.

Kontakt

Jana Mazurová, jana.mazurova@ativ.cz,tel. 604 523 599